My víme, co Vaše zahrada potřebuje.

Drenáže a dešťová kanalizace

Kopie č. - DSCN6409

Oddrenážování pozemků

 

Linivá a plošná drenáž zakončená, odvodňuje plošně pozemek

Povrchový svod vody přes vpustě liniové (žlábky), nebo dvorní či kanalizační vpustě.

Drenáž bývá zakončena zpravidla vsakovací jámou, nebo vsakovacím blokem. Jednou z možností je i svedení do okolní krajiny.Kopie - fanda8.2.12 109Kopie č. - DSCN6409Kopie č. - DSCN8435

 

Kopie č. - DSCN8435


Dešťová kanalizace

- zajišťujeme pokládku potrubí a tvarovek

- vodu svedeme od okapu do akumulační nádrže, rezervoáru                              

 Kopie - fanda8.2.12 109