My víme, co Vaše zahrada potřebuje.

Ochrana stromu na staveništi

Projektová příprava:

Plán péče o stromy na staveništi

Konzultace zabezepečení stromu, možnosti zhodnocení situace

 

Zabezpečení stromu na staveništi:

Ochrana kmene

Ochrana kořenové zóny a kořenového prostoru

Odborný řez stromu

 

- Naší specializací v oblasti ochrany stromu na staveništi, je práce v kořenovém prostoru, respektive práce v ochranném pásmu stromu. Provádíme vyhodnocení rozmístnění kořenů, výměnu substrátu v kořenovém prostoru. Práce v kořenovém prostoru musí být doprovázena zdravotním řezem, protože strom se dostává do stresového režimu a potřebuje tomu upravit i nadzemní část. Pro práci v ochraném pásmu stromu používáme bezvýkopovou technologii "Air Spade" tzv. vzduchového rýče, který zeminu z kořenového prostoru odfoukne. Pro zpětný zásyp kořenového prostoru používáme ve firemním označení Wellnes substrát, který se skládá hlavně z minerálních složek a menšího procenta písku, rašeliny a kompestu. Více